Jump to content
Scrou.ge

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. დონატორობა თქვენ არაფერს არ ყიდულობთ და ჩვენ არაფერს არ ვყიდით "Donate" ინგლისური სიტყვაა და ქართულად შემოწირულობას ნიშნავს. თქვენ ეხმარებით სერვერს იმდენად, რამდენათაც სერვერს შეუძლია თქვენი დახმარება. შემოწირულობა წარმოებს ნებაყოფლობით, მხოლოდ თქვენი სურვილის მიხედვით. ამის გამო არანაირი პრეტენზია ხარისხზე და შემოწირულობის უკან დაბრუნებაზე არ განიხილება. თუ არ ეთანხმებით ზემოთ აღწერილს - გთხოვთ დაუყოვნებლივ დატოვოთ ეს გვერდი. კითხვებთან დაკავშირებით მოგვწერეთ 1 Coin of Luck - ის ღირებულება 1.00 ლარი ხელმისაწვდომი სერვისები რომლის შეძენაც შეგიძლიათ: პრემიუმ სტატუსი 1 დღე - 3 Donat Coin 3 დღე - 8 Coin of Luck 14 დღე - 14 Coin of Luck სახელის ფერის შეცვლა ღირებულება - 50 Coin of Luck (გარდა ნაცრისფერი სახელისა, ღირებულაა 100 Coin of Luck) Title ფერის ცვლილება - ღირებულება - 20 Coin of Luck მოთამაშის სახელის შეცვლა - ღირებულება - 20 Coin of Luck : @ ? { } ( ) [ ] ^ # ! - _ = + | სიმბოლოების სახელი - ღირებულება - 50 Coin of Luck Noobles / არისტოკრატის სტატუსი - 40 Coin of Luck ასევე პირად სივრცეში შეგიძლიათ დაატრიალოთ სპეციალური Lucky Wheel სადაც რენდომად ამოდის სხვა და სხვა სახის პრიზები: Artisan Googles Rabbit ears Wizards Hat Antharas Mask Top-Grade Lifestone Coin of Luck Coin of Luck x10 Nephilim Shield Zombie Shield Coin of Luck x20 Demon Circlet Coin of Luck x2 ADENA x1000000 ერთი ცდის საფასურია 5 Coin of luck
 3. Dominator an PP shemidzlia aseve GK amikvan?
 4. Recruiting people who can use second panel with binds )) ვეძებთ მოკლედ ვისაც ოლიმპიადაზე რაღაცის გაკეთება შეუძლია. სპელშხუილერები და დაგერშიკები არ გვინდა დანკე. Hierophant: DTReality Duelist: MsDuelist Arcana Lord: anarchist Overlord: Hellboy Elemental Master: Electraa Eva's Saint Olympiad Video Hierophant Olympiad Video
 5. სასიამოვნო გართობას გისურვებთ 🥰
 6. შემოვდივართ დაახლოებით 30 ადამიანი 1 ან 2 კლანით
 7. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც მონაწილეობა მიიღო OBT-ში. გვეხმარებოდა ჩვენ და ზრუნავდა ქართველ მოთამაშეებზე რომ შეიქმნას ყველაზე საინტერესო და გამართული სერვერი ქართულ ისტორიაში. ოფიციალურ გაშვებამდე გემშვიდობებით ბევრი რეპორტით, რომელიც ერთობლივად მოვაგროვეთ ამ პერიოდში. აქვე გვინდა ავღნიშნოთ OBT ტესტირებას გადიოდა სერვერზე რომელზეც არ გვქონდა გათვლილი მოთამაშეების ამხელა რაოდენობა. ბირთვი უკვე გადატანილია დიდი მოცულობის სერვერზე და პრაქტიკულად აღარანაირი შეფერხება აღარ არსებობს. ყველა თქვენი გამოგზავნილი რეპორტი ჩანიშნულია და რიგ-რიგობით გულდასმით მივყვებით. დარჩი ჩვენთან და შექმენი ახალი ისტორია! დაელოდე ოფიციალურ სტარტს 15 მაისს 21:00 საათზე https://scrou.ge/
 8. სასიამოვნო გართობას გისურვებთ 😍
 9. ველოდებით გახსნას, წარმატებები სერვერს იმედია გაამრთლებთ მოლოდინებს <3 (Covid-19)
 10. ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება სერვერზე მოთამაშეთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. წესების არ ცოდნა არ ანთავისუფლებს დამრღვევს პასუხისმგებლობისგან. რეგისტრაციისას თანხმობის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით სერვერის წესებს ყველა მოთამაშემ დამოუკიდებლად უნდა ადევნოს თვალი წესებში ცვლილებებს. სერვერის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს მოცემულ სერვერზე თამაშის დროს დაზარალების შემთხვევაში. ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ თამაშის დროებით ან მუდმივი შეუძლებლობის შემთხვევაში. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეუწყვიტოს სერვერზე დაშვება კონკრეტულ პირს (მომხმარებელს) თამაშის შიდა წესების დარღვევის შემთხვევაში. დმინისტრაცია არ არის ვალდებული დააბრუნოს მოთამაშეთა მიერ თამაშში ნებისმიერი შესაძლო მიზეზით (არა ადმინისტრაციული) დაკარგული: ნივთები და პერსონაჟთა პარამეტრები. სერვერის მუშაობაში შექმნილი ხარვეზების შემთხვევაში ადმინისტრაცია ვალდებულია უმოკლეს დროში გაასწოროს აღნიშნული ხარვეზები. მოთამაშეები ვალდებულნი არიან შეასრულონ ადმინისტრაციის მოთხოვნები მოცემული შეთანხმების ფარგლებში. პასუხისმგებლობა ეკისრება \\\"ექაუნთი\\\"-ს მფლობელს მიუხედავათ იმისა თუ ვინ მოქმედებდა მოცემული \\\"ექაუნთი\\\"-თ. ყველა მოთამაშე ვალდებულია თვითონ უზრუნველყოს 3.1 პუნქტით აკრძალული პროგრამული უზრუნველყოფის არ არსებობა კომპიუტერზე რომლიდანაც ხდება სათამაშო სერვერზე შესვლა. მოთამაშის მიმართ ამ შეთანხმების ნებისმიერი პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში (სხვა მოთამაშის ან G.Mის მიერ) მომხმარებელს აქ უფლება ადმინისტრაციას ელექრონული ფოსტით მიაწოდოს საჩივარი დამადასტურებელ ფაქტებით (სკრინშოთი). აღრიცხვის ჩანაწერები და მთელი მისი შემადგენლობა წარმოადგენს ადმინისტრაციის საკუთრებას. 2. სერვერის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა იკრძალება სერვერის ადმინისტრაციისთვის მიმართვა გარდაუვალი აუცილებლობის გარეშე. ნებისმიერი სახის მიმართვა სერვერის ადმინისტრაციასთან უნდა მოიცავდეს მოთამაშის მხოლოდ კონკრეტული პრობლემის მიზეზს ან საკითხს, რომელიც ეხება სერვერის მუშაობას. (სერვერის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას არ უპასუხოს შეტყობინებას) სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება სერვერის ადმინისტრაციის მიმართ უპატივისცემლო დამოკიდებულება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება მუქარა, თხოვნები და ა.შ. სერვერის ადმინისტრაციის მიმართ, როგორც ფორუმზე, ასევე თამაშში. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება GM-ებზე თავდასხმა, მათი წინასწარი თანხმობის გარეშე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება GM-ის საქმიანობაში ჩარევა. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება GM-თან კამათი. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება Party, Friend, Clan, Ally ან Trade ბრძანების მიცემა GM-სთვის, მისი წინასწარი თანხმობის გარეშე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება სერვერის ადმინისტრაციის მოტყუება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება GM-თან ნალაპარაკების პუბლიკაცია წინასწარი თანხმობის გარეშე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება GM-ის შეწუხება ერთიდაიგივე შეტყობინებით სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება GM-ს მიერ მიღებული სასჯელის განხილვა. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით GM-ებს არ აქვთ უფლება ჩაერიონ სათამაშო პროცესში, თამაშის წესების დარღვევის, დაგეგმილი ევენთების ან მიმდინარე სამუშაოების გარდა. უშუალოდ თქვენთან GM-ს გამოჩენისას უნდა შეაჩეროთ ნებისმიერი საბრძოლო მოქმედება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით საეჭვო სიტუაციის შემჩნევისას, მოთამაშეს გააჩნია უფლება შეიტანოს განაცხადი ადმინისტრაციის მიერ მოცემულ ელ-ფოსტაზე (სკრინშოტების ან ვიდეო როლიკების დართვით) იკრძალება ჭორების გავრცელება სერვერის და ადმინისტრაციის შესახებ. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით 3. პროგრამების გამოყენება, სათამაშო პროცესი. იკრძალება პროგრამების გამოყენება, რომლებიც ახდენენ მოთამაშის თამაშში ყოფნის ემულირებას და რომლებიც ხელს უშლიან სერვერის ნორმალურ ფუნქციონირებას. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება უსანქციო შეღწევა უცხო პიროვნების ექაუნთზე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება მუქარა მოთამაშის მიმართ, თუ მუქარა არ ითვლება Ruleplay-ის ნაწილად. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება თამაშსა და ფორუმზე პოლიტიკური ხასიათის მატარებელი განცხადებების საერთო ჩათში განთავსება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება ყიდვა-გაყიდვა რეალურ ფულზე ან მის მაგვარზე «ელექტრონული გადახდის საშუალებები» (WebMoney, Yandex და ა.შ.): ნებისმიერი სათამაშო ატრიბუტის (ადენა, იარაღი, აბჯარი, რესურსი და ა.შ.) და ექაუნთის. ასევე იკრძალება ამ სახის თემების განხილვა თამაშსა და ფორუმზე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება სათამაშო ნივთების გაცვლა სხვა სერვერთან. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება სხვა ონლაინ-თამაშების რეკლამირება თამაშში და ფორუმზე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება სექსუალური მომსახურების ან ეროტიული (პორნოგრაფიული) თვისებების მქონე პროდუქტის აშკარა ან ფარული რეკლამირება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება რასიზმის და ნაციონალიზმის გამოვლინება ნებისმიერი სახით. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება კლანთაშორის ომის აღმნიშვნელი ემბლემის გამოყენება, კლანის ან ალიანსის ემბლემად. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება ისეთი სიტუაციების შექმნა, რომლის გამოც მოთამაშეები ვერ შეძლებენ NPC-ის მონიშვნას /Target [name]-ის გარეშე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება ისეთი სიტუაციების შექმნა, რომლის გამოც მოთამაშეები ვერ შეძლებენ თაღებში, ვიწრო გასასვლელებში და ა.შ. გასვლას. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით 4. სერვერის შეცდომების (ბაგების) გამოყენება იკრძალება სერვერის შეცდომების (ბაგების) გამოყენება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება მობების ხოცვა იმ შემთხვევაში როდესაც მობი ვერ ურტყავს მოთამაშეს სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით თამაშში შეცდომის (ბაგის) პოვნის შემთხვევაში მიმართეთ ადმინისტრაციას პირადი კაბინეტის მეშვეობით. დახმარება შეცდომის აგმოჩენაში არ დარჩება გაუთვალისწინებელი. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით 5. საუბრები, პერსონაჟის სახელები იკრძალება ფლუდი საერთო ჩათში. ფრაზები ყიდვა-გაყიდვა-გაცვლის შესახებ უნდა დაიწეროს “ Trade”-ში ან “Hero” ჩათში, ფრაზები უნდა დაიწეროს მინიმუმ 60 წამის ინტერვალით. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით კატეგორიულად იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება სხვა მოთამაშეების მიმართ ჩათსა და ფორუმში. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით კატეგორიულად იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება პერსონაჟების სახელებში. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით აკრძალულია კლანის სახელებში, კლანის აბრევიატურებში სხვა მოთამაშის, კლანის, ალიანსის შეურაწმყოფელი ფრაზების და უცენზურო ლექსიკის გამოყენება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით პერსონაჟის შექმნისას აკრძალულია სახელის დარქმევა რომელიც შეიცავს სიტყვებს: GM, Administrator, Admin. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით აკრძალულია აგრესიული მათხოვრობა. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით აკძალულია თავის გასაღება ადმინისტრაციის წარმომადგენლად ან ადმინისტრაციის რწმუნებულად. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება ჩათში ადმინისტრაციის მოქმედებების გაკრიტიკება. ასეთი შემთხვევისათვის არსებობს ადმინისტრაციის ელ-ფოსტა, სადაც შესაძლებელია დასაბუთებული პრეტენზიის განთავსება. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით 6. ვაჭრობის წარმოება კრძალება ნებისმიერი მაქინაციური მოქმედება სხვა მოთამაშის ადენის ან სათამაშო ატრიბუტის მოსაპოვებლად. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება ვაჭრობა იმ ადგილებში, სადაც შესაძლოა ხელი შეეშალოთ სხვა მოთამაშეებს გადაადგილებაში. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით იკრძალება ვაჭრობა რეალურ ფულზე. სასჯელი: ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების მიხედვით 7. დამატებითი წესები ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას მოცემულ წესებში შეიტანოს დამატებები მოთამაშეთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშის მოქმედება აფერხებს თამაშის ორგანიზაციას ან სათამაშო პროცესს, მაგრამ მოცემული მოქმედება არ არის აღწერილი წესდებაში, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას მიიღოს შესაბამისი ზომები. ყურადღება! ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს აფერისტების გამო დაკარგულ ნივთებზე.
 11. ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით დაწესდა სამოტივაციო და წამახალისებელი პრიზები ჩვენს სერვერზე შემოსული კლანებისთვის. მაღალი ხარისხის გართობასთან ერთად გვსურს ჩვენთან თამაში უფრო საინტერესო და სასიამოვნო იყოს მთავარი პრიზი Giran Castle Town პრიზი: 600.00 ლარი გადაეცემა კლან ლიდერს რომელიც შეძლებს ციხის აღებას და დაცვას. დანარჩენი პრიზები Goddard Castle პრიზი: 150.00 ლარი სათამაშო ბალანსზე გადაეცემა კლან ლიდერს რომელიც შეძლებს ციხის აღებას და დაცვას. Rune Castle პრიზი: 150.00 ლარი სათამაშო ბალანსზე გადაეცემა კლან ლიდერს რომელიც შეძლებს ციხის აღებას და დაცვას. Aden Castle პრიზი: 150.00 ლარი სათამაშო ბალანსზე გადაეცემა კლან ლიდერს რომელიც შეძლებს ციხის აღებას და დაცვას. კლანები რომლებიც აპირებენ სერვერზე შემოსვლას: https://bit.ly/3fLN4K3 თუ გსურთ შემოუერთდეთ ჩვენს სერვერს და იყოთ ახალი ისტორიის შექმნის მონაწილე, მზად ვართ ნებისმიერ კლანის/ჯგუფის ლიდერს ან მოთამაშეს გავესაუბროთ და დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი სერვერის შესახებ, დაგვიკავშირდი Scrouge-ს ადმინისტრაცია გთავაზობთ: სამართლიანი მიდგომსს მოთამაშეების და კლანების მიმართ. მაღალი უკუკავშირი და მაქსიმალურად მობილიზირებული ტექნიკური ჯგუფი. მაქსიმალური ბალანსის შექმნა. გისურვებთ საუკეთესო გართობას, გახადეთ თამაში უფრო საინტერესო ჩვენთან ერთად, ერთად შევქმნათ ახალი ისტორია.
 12. სასიამოვნო გართობას გისურვებთ 🙂
 13. გამარჯობა ვეძებ ფართის ჩავჯდები მეათე კაცად <3
 14. დიახ ყველა ვარიანტში მოგვიწევს OBT-ს შემდეგ განულება. ოფიციალურად 15-ში გაიხსნება
 15. ანუ რომ დავაზუსტოთ, დღეს 11-ში იხსნება სატესტო სერვერი და 15 განულდება და ისე გაგრძელდება?
 16. სასიამოვნო გართობას გისურვებთ! 😍
 17. კლანი BUILDERS ვიწყებთ ამ სერვერზე. წარმატებები ქართულ სერვერს
 18. პირველ რიგში სასიამოვნო გართობას გისურვებთ, უახლოს პერიოდში დაგვემატება ინგლისური ენა 😍
 19. Shemovdivart 4 rusuli pt <3 gtxovt saitze daayenot inglisuri ena madloba winaswar <3 warmatebebi scrou <3
 20. გისურვებთ სასიამოვნო გართობას ! 😍
 21. შემოვდივართ აქ, კლანი - Suicide https://www.youtube.com/watch?v=Z0bHZax-5r0&t=141s
 22. გვახსოვდეს საიდან მოვდივართ )))
 23. სასიამოვნო გართობას გისურვებთ 🥰
 24. 1 Pt Shemovdivart da warmatebebi am servers . IMedia gaamartlebs molodins
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...